Loading...

Sortiranje trešanja

Proizvodi

Mašine za sortiranje - Sortiranje trešanja

Sortiranje trešanja
Sortiranje trešanja
Sortiranje trešanja
Sortiranje trešanja

Svakodnevna istraživanja i razvoj linija koji su posvećeni trešnji dozvoljavaju nam da pomognemo klijentima da podignu standard produktivnosti, formirajući konkrene odgovore na razne zahteve tržišta za ovaj krajnje specifičan i prestižan plod.

U više od 25 zemalja su prisutne naše inovativne elektronske tehnologije koje sortiraju trešnju po kalibru i kvalitetu. Očuvanje trešnje, koje omogućavaju naše visoko delikatne tehnologije je samo jedan od faktora koji su doprineli uspehu naših klijenata omogućavajući njima da izvoze trešnju i na najudaljenije destinacije.

Koršćenjem elektoronskih kalibratora visokih potencijala Unical 200 trešnja i Cherry vision, uspeli smo da dodjemo do savršenog sortiranja po obimu, boji i defektima na koje možemo naići u radu sa trešnjom. Ovakvi sistemi su razvijeni uz pomoć našeg tima, ekspertnih lica koji su radikalno promenili procesiranje trešnje na tržištu svežeg voća.

Zahvaljujući ovakvim tehnologijama je moguće garantovati ne destruktivno sortiranje po unutrašnjem i spoljnjom kvalitetu trešnje. Sve faze sortiranja trešnje se odvijaju na krajnje osetljiv način, pregledavajući svaki pojedinačan plod i poštujući 100% karakteristike svežine i osetljivosti trešnje.

Garantujemo odličnu selekciju po boji, koja dozvoljava našim klijentima da odgovore na zahteve tržišta koja su odlučujuća u trgovini sa ovim voćem dok naše sortiranje po obimu ploda dozvoljavaju da se ovaj plod ponudi na najbolji mogući način velikim centrima i finalnim kupcima u najboljem mogućem izgledu.

U fazi selekcije po kvalitetu, projektovali smo i razvili patentirani sistem Cherry Vision, novi sistem koji ne oštećavajući plod može da otkrije kako unutršnji kvalitet tako i spoljašnji kvalitet ploda i da izvrši selekciju po parametrima i defektima po kori trešnje ili boji.

Ovakva tehnologija je krajnje praktična jel se koristi i za otkrivanje defekata kod ostalih plodova kad je u pitanju odabir po obimu ili boji. Takodje je veoma je zahvalna jel se smanjuju neto troškovi obrade ovako malih plodova i povećava kvalitet iste s’obzirom da nema ljudskog faktora pri odabiru.

Sve linije su napravljene od nerđajučeg čelika kako bi garantovali savršen rad sa plodovima i svaka linija je rađena ‘po meri’ napravljena isključivo po zahtevu kupca kako bismo bili što precizniji u odgovoru na ono što je našem klijentu potrebno. Ubeđeni smo da svaka linija mora biti specifična i namenjena zadovoljavanju potreba pojedinačnog klijenta i da samo tada potencijal linije i njena efikasnost dolazi do zadovoljavanja potreba.

Linije sa sistemima Cherry Vision 2, Cherry Vision 3 I Cherry Uniq su konkretan odgovor na sve snažniju potrebu da se spoji „lepo“ sa „dobrim“ I da se krajnjem potrošaču ponudi trešnje koje su estetski lepe, ali i pre svega dobre.