Loading...

Ručni kalibratori

Proizvodi

Repromaterijal - Ručni kalibratori

Iako svi težimo ka inoviranju proizvodnje opet, bez pojedinih proizvoda koji nam u datom momentu, u polju, na hladnjači, pri pregovaranju poslova … više nego koriste.

Ručni kalibratori za voće pojedinačni od 60 do 80

Set kalibratora za voće od 30-90 i lenjir/set kalibratora za manje plodove od 12 do 30
Ručni kalibratori