Loading...

Posudice

Proizvodi

Ambalaža - Posudice

Posudice 125gr
Posudice 250gr
Posudice 250gr clamshell
Posudice 500gr
Posudice 500gr clamshell
Posudice 1000gr
Posudice cubo 500gr

Tržišta svežeg voća i povrća postala su veoma zahtevna. Traže sveže i kvalitetne proizvode, lepo upakovane u gramska pakovanja i propisano deklarisana. Svaka vrsta ima svoju već prepoznatljivu ambalažu.

Sve manje prolazi takozvana “rinfuzna” pakovanja. To se naročito odnosi na jagodičasto, bobičasto i ostalo voće sa manjim plodovima: jagoda, malina, kupina, borovnica, višnja, trešnja a u novije vreme i šljiva, kajsija, breskva i dr.

Postoje razne vrste ambalaže ali u realnosti je veoma jasno definisano za koji plod se koristi određena ambalaža. Svrha ambalaže je prvenstveno da zaštiti plod od mogućih oštećenja pri transportu, utovaru i istovaru, produži vek trajanja plodova, ali isto tako i da zaštiti krajnjeg kupca.

Veoma je bitna činjenica da korišćenjem ambalaže štitite krajnjeg kupca i od eventualnih bolesti, jel kvalitetno zapakovan plod, jednom kad izađe iz proizvodnog pogona, više nije u direktnom dodiru sa mogućim uzrocima oštećenja.

Adekvatnom ambalažom Vi na tržište prodajete gotov proizvod, ne sirovinu. Veoma je jasno da razlika između prodaje sirovine i gotovog proizvoda postoji i da je jasno definisana.

Bitna je činjenica da se ostvaruje dodatna vrednost svakom proizvodu ukoliko je lepo zapakovan, jasno deklarisan i propisno ispostavljen od proizvodnog pogona do prodajnog centra. Umanjuje se mogućnost reklamacija Vašeg kupca te skupih povrata robe. Ni jedan proizvođač ne želi da proizvede odličan proizvod i da mu plodovi budu uništeni i reklamirani samo zato što nije posvetio dovoljno pažnje u procesu koji nastupa nakon berbe.